รูปรพชัยนาท

ข้อมูลบุคลากร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

 1. แพทย์เฉพาะทาง

 

 

 • ผู้อำนวยการ

1

 

 • สูติ – นรีเวชศาสตร์

4

 

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

4

 

 • ศัลยศาสตร์กระดูก และข้อ

5

 

 • ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

1

ไปช่วย รพ.นครพิงค์

 • ศัลยศาสตร์ใบหน้า ขากรรไกร

-

 

 • ประสาทศัลยศาสตร์

-

 

 • อายุรศาสตร์

8

 

 • กุมารเวชศาสตร์

5

 

 • จักษุ

2

 

 • โสต ศอ นาสิก

3

 

 • รังสีวิทยา(วินิจฉัย)
 • รังสีวิทยาทั่วไป

1

2

 

 • วิสัญญี

3

 

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

1

 

 • เวชศาสตร์ครอบครัว

2

 

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

1

 

 • จิตเวช

1

 

 • นิติเวช
 • เวชกิจฉุกเฉิน

1

3

 

 1. แพทย์ใช้ทุนหมุนเวียน
 2.  

-ปี 2

-ปี 3

 

11

2

1

 

 1. ทันตแพทย์

10

 

 1. เภสัชกร

20

 

 1. พยาบาล

 

 

 • พยาบาลวิชาชีพ

284

 

 • พยาบาลเทคนิค

10

 

 1. เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

77

 

รวมข้าราชการ (ปฏิบัติงานจริง)

463

 

พนักงานราชการ

33

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

228

 

ลูกจ้างประจำ

108

 

ลูกจ้างชั่วคราว

78

 

รวมบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด

910