ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม / อบรม

zoom กำหนดการอบรมและติดตั้งโปรแกรม KPHIS

ผู้อัพโหลด : นายวรัตถ์ อยู่สี

อัพโหลดวันที่ : 6 มิ.ย. 2565