ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาชัยนาท นำโดย คุณบังอร มั่งมี ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท บริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 360 ขวด และร่มสนาม จำนวน 2 คัน ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นางศรัญญา วิมลจิตรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ