ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนเนื่องในวันไตโลก เรื่อง “ยาและสมุนไพรที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคไต” รายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ ภญ.นงลักษณ์ ขันอ่อน เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “ยาและสมุนไพรที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคไต” เนื่องด้วยในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็น “วันไตโลก” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต รวมถึงแนวทางในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไตแก่ประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ