ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชาสัมพันธ์การให้บริการและให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางสาววัชราภรณ์ อรุณเมือง แพทย์แผนไทยชำนาญการ และ นางสาวบุษราคัม พุ่มศรี แพทย์แผนไทย ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” แนะนำแนวทางในการเข้ารับการรักษา ข้อควรระวังในการใช้ยากัญชา ตลอดจนผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนและการเตรียมตัวของผู้ป่วยที่สนใจในการเข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ