รูปรพชัยนาท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2563


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 15 ก.ย. 2563
อัพโหลด วันที่ 15 ก.ย. 2563 ถึง วันที่ 15 ต.ค. 2563

รพ.ชัยนาทนเรนทร "วันอัมพาตโลก"

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันอัมพาตโลก" ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง อาหารและการดูแลสุขภาพ ณ บริเวณคลินิกเบาหวานชั้น 2 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 26 พ.ย. 2559

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลฝึกภาคปฏิบัติ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จำนวน 93 คน โดยแบ่งเป็นชั้นปีที่ 3 จำนวน 77 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 16 คน ซึ่งจะมาฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี ดร.คิส ชีวาไชยชวาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหารกลุ่มการพยาบาล เป็นประธานการประชุมและกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยและหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 ต.ค. 2563

"ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพิ่มพลังในการทำงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00น. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำทีมโดย พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด เพิ่มพลังในการทำงาน ทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ อาคารปลื้มจิต โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 14 ธ.ค. 2559