คลิปวีดีโอ ความรู้สำหรับประชาชน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านยา

สภาวะปัจจุบันของระบบสุขภาพ กับการใช้ยาของผู้ป่วย

ข้อปฏิบัติตัวเมื่อผู้ป่วยมารับยาจากเภสัชกร

รู้จักยา และ อาการไม่พึงประสงค์

ใช้ยาอย่างไรให้ถูกวิธี และ การเก็บรักษายา

ปัญหาจากการใช้ยา

การแพ้ยา และอาการแพ้ยา

โรคท้องเสียจำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะ หรือไม่?

การใช้ยาสำหรับแผลเลือดออก

การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคหวัด

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร