โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร JAINAD NARENDRA HOSPITAL

ติดต่อ รพ.ชัยนาท


ที่อยู่ : 199 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000

Website : chainathospital.org

Call : 056-411-055

E-Mail : hospitalchainat@gmail.com