โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร JAINAD NARENDRA HOSPITAL

ตรวจสอบคิวจำนวนคิวที่เปิดรับบริการ

ศัลยกรรมกระดูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

11 คิว

หู คอ จมูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

14 คิว

ล้างไตหน้าท้อง

จำนวนที่เปิดรับบริการ

10 คิว

อายุรกรรม

จำนวนที่เปิดรับบริการ

29 คิว

คลินิกชัยนาทนเรนทร

จำนวนที่เปิดรับบริการ

100 คิว