โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร JAINAD NARENDRA HOSPITAL

ตรวจสอบคิวจำนวนคิวที่เปิดรับบริการ

ศัลยกรรมกระดูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

13 คิว

หู คอ จมูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

15 คิว

ล้างไตหน้าท้อง

จำนวนที่เปิดรับบริการ

8 คิว

อายุรกรรม

จำนวนที่เปิดรับบริการ

26 คิว

ทดสอบ อสม.

จำนวนที่เปิดรับบริการ

100 คิว