โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร JAINAD NARENDRA HOSPITAL

ตรวจสอบคิวจำนวนคิวที่เปิดรับบริการ

ศัลยกรรมกระดูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

3 คิว

หู คอ จมูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

15 คิว

ล้างไตหน้าท้อง

จำนวนที่เปิดรับบริการ

11 คิว

อายุรกรรม

จำนวนที่เปิดรับบริการ

28 คิว