โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร JAINAD NARENDRA HOSPITAL

ตรวจสอบคิวจำนวนคิวที่เปิดรับบริการ

ศัลยกรรมกระดูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

13 คิว

หู คอ จมูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

6 คิว

ล้างไตหน้าท้อง

จำนวนที่เปิดรับบริการ

9 คิว

อายุรกรรม

จำนวนที่เปิดรับบริการ

26 คิว