รูปรพชัยนาท

นายแพทย์ พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร