รูปรพชัยนาท

หน่วยงานสุขศึกษา | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ทรัพยากรดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

งานสุขศึกษา

ข่าวสารจังหวัดชัยนาท

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณณัฐชยา-คุณกัญญารัตน์ อิ่มสรรค์, คุณสิริพร แก้วเกิด, คุณรัตนาวดี สวนชิต และคุณธนกร เชื้อเนียม บริจาคขนมหวาน จำนวน 200 ถ้วย ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นางสาวปรัชยา เมี่ยงทิพย์ บริจาคผลไม้แก้วมังกร จำนวน 60 กิโลกรัม ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นางสาวตรีทิพย์ มาโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ รับสถานการณ์สาธารณภัยโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 ผ่านระบบ Application Zoom

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรับสถานการณ์สาธารณภัยโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Application Zoom เพื่อทบทวนแนวทางการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานใรส่วนต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์จำนวนเตียงของผู้ป่วยโควิด-19, อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน, การรับบริจาคเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่างๆ, การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และ RT-PCR, ความพร้อมของเวชภัณฑ์ยา, การจัดการศพผู้ป่วยโควิด-19 และติดตามการบริหารจัดการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

พระปลัดอนุรักษ์ ขนฺติจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดวังเคียน และผู้ร่วมบุญ บริจาคภาชนะกระดาษชานอ้อย ขนาด 500 มล. ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 13,000 ชิ้น เพื่อสำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณทัตตยา วงษ์ไพศาล บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง, พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน จำนวน 200 แก้ว, ขนมปัง จำนวน 200 ชิ้น, เครื่องดื่มเกลือแร่ 250 มล. จำนวน 48 ขวด, น้ำดื่ม 600 มล. จำนวน 120 ขวด, น้ำอัดลมกระป๋อง จำนวน 25 กระป๋อง และผ้าอ้อม Certainty ไซส์ L จำนวน 200 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยที่รับการรักษาภายในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

แล็ป สวพ.5, สนง.กษ., บ้านพัก กษ. และส่งเสริมฯเขต1 บริจาคภาชนะกระดาษชานอ้อย ขนาด 500 มล. ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อสำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564
ดูทั้งหมด