ติดต่อ รพ.ชัยนาทนเรนทร

ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
Website : chainathospital.org
Call : 056-411-055
E-Mail : hospitalchainat@gmail.com