ติดต่อ รพ.ชัยนาทนเรนทร

ที่อยู่ :5 ถนนพหลโยธิน ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000
Website : chainathospital.org
Call : 056-411-055