รูปรพชัยนาท

สื่อวีดิทัศน์

สื่อวีดิทัศน์ - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย วันนี้ (24 ก.ย.61) นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี พุทธศักราช 2561 โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ มหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

สื่อวีดิทัศน์-ใหม่

อัพโหลด : เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา


จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต วันนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

อัพโหลด : เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการที่รักษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท

อัพโหลด : เมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรม โครงการ จังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี( Good Health for section Chief Chainat province) วันนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานโครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพ

อัพโหลด : เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) 5 หน่วยงาน กับ 1 วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับการบริการภายในโรงพยาบาล ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน

อัพโหลด : เมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา