รูปรพชัยนาท

สื่อวีดิทัศน์

สื่อวีดิทัศน์ - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


เจาะเลือดล่วงหน้า ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ตามนโยบายโครงการลดแออัดในโรงพยาบาล > การลดแอัอดทางห้องปฏิบัติการ

สื่อวีดิทัศน์-ใหม่

อัพโหลด : เมื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา


กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กิจกรรมวันไตโลก

อัพโหลด : เมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ยำส้มโอขาวแตงกวา | เมนูรักสุขภาพตับ

อัพโหลด : เมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลด : เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 3 intro clip

อัพโหลด : เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา