ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมอบรมการประเมินภาวะหมดสติ ของผู้ป่วยระบบประสาท

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์วรเดช กาญจนสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการ สาขาประสาทวิทยา จัดประชุมอบรมการประเมินภาวะหมดสติของผู้ป่วยระบบประสาท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะการรู้ตัวเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลโดยเร็ว แม่นยำ และทันท่วงที เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วย ช่วยลดอัตราการเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ และลดอัตราการเสียชีวิต ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ