ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์เพจ Facebook “รอบรู้ด้านสุขภาพ เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท” ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้แก่ นางสาวจันจิรา เทพทัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และนางสาวรติมา ศิลปสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” สถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสด์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้เนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ตลอดจนยังได้นำเสนอข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันและแนวทางในการป้องกันตนเอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ : คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำช่องทางในการติดตามข่าวสารด้านสุขภาพ ผ่านช่องทางเพจ Facebook “รอบรู้ด้านสุขภาพ เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท” ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับชุมชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น.

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ