ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแผนงานกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานได้รับทราบแนวทางในการตรวจราชการและสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของกระทรวงสาธรณสุข ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ