ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางเบญจมาส จามรธัญวาท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” สถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสด์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนถึงความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี และแนวทางในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาล ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อต้องเข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ