ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรประชุมคณะกรรมการ คปสอ.เมืองชัยนาท รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ติดตามการดำเนินงานรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองชัยนาท (คปสอ.เมืองชัยนาท) รอบที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมรับฟังในประเด็นงบค่าเสื่อม และแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในด้านต่างๆ เช่น แนวทางในการคัดกรองและการรับส่งต่อผู้ป่วย การตรวจรักษา และการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการประสานงานในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ