ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รวมไปถึงการควบคุมและป้องกันภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ