ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ กลุ่มงานทันตกรรม ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ตลอดจนให้คำแนะนำการดูแลฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี ทพญ.วิภาวดี รุ่งเรืองธนารักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ทพญ.พิชาภา แสงเนตรสว่าง ทันตแพทย์ชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลในระหว่างที่รอพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา และจะมีการลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันอีกครั้งในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ บริเวณจุดพักคอย ด้านข้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ