ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล การจดทะเบียนคนพิการและเด็กแรกเกิด พร้อมแนะนำศูนย์พึ่งได้ (OSCC)

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล แนะนำการจดทะเบียนคนพิการและสิทธิประโยชน์ที่คนพิการจะได้รับ การจดทะเบียนเด็กแรกเกิด และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โดยมี นางสาวจนันท์พร มันทุ่ย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และนางวราภรณ์ ทับทิม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลในระหว่างที่รอพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ณ บริเวณจุดพักคอย ด้านข้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ