ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการรับมือกับความเครียดในสถาณการณ์โควิด-19 และแนะนำบริการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่และสารเสพติด

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ กลุ่มงานจิตเวช ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการรับมือกับความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเลือกเสพข่าวสารจากสื่อต่างๆ อย่างมีภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันความเครียด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลิกใช้สารเสพติด ตลอดจนประชาสัมพันธ์บริการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ โดยมี นางจุฑามาส โพธิ์หลำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้กับประชาชนที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลในระหว่างที่รอพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ณ บริเวณจุดพักคอย ด้านข้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ