ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมแนวทางการคัดเลือกแพทย์ต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการคัดเลือกแพทย์ต่อยอดของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ได้ขอสำรวจความต้องการแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 ในโรงพยาบาลทุกระดับตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้านฯ ณ ห้องพักแพทย์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ