ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางสาวจนันท์พร มันทุ่ย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี นางจุฬาภร ศิริเวช นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ