ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการ BCP (Business Continuity Plan) วางแผนการซ้อมแผน BCP เพื่อรองรับการระบาด COVID-19

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านอายุรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ BCP เพื่อร่วมกันวางแผนการซ้อมแผน BCP เพื่อรองรับการระบาด COVID-19 ซึ่งแผน BCP นั้น เป็นแผนในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่จำเป็นต้องจัดทำขึ้นเพื่อนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ COVID-19 ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ และส่งผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด ณ ห้องประชุม HA ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ