ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณทิศา โพธิ์พ่วง และคุณสุมน พิชยภิญโญ บริจาคขนมปังและเบเกอรี่ร้านผึ้งน้อย จำนวน 300 ชิ้น ให้กับผู้ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก ตลอดจนผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าไข้ในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ