ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 29 มกราคม 2564 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ลงนามในเกียรติบัตร และมอบเกียรติบัตรให้กับ นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ