ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2564 โดยมี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 3 และ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมพิธีลงนามเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธภาพ ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ