ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ “ทีม CDCU” เข้าร่วมปฏิบัติการเชิงรุกในสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์ “ทีม CDCU” เพื่อไปร่วมปฏิบัติการคัดกรองเฝ้าระวังคันหาผู้ป่วยเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานขับรถ รวม 8 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสรรคบุรี 4 คน และ รพ.สต. ใน อ.สรรคบุรี 4 คน โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มาร่วมให้กำลังใจส่งทีม “นักรบชุดขาวชัยนาท” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ