ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพื่อเป็นส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล ตามนโยบายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม” ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์นี้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ