ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการ BCP (Business Continuity Plan) นำเสนอสถานการณ์นำเข้าการซ้อมแผน BCP

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ BCP เพื่อรับฟังการนำเสนอสถานการณ์นำเข้าการซ้อมแผน BCP และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการตอบสนองและปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล ภายใต้สภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ โดยมี แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านอายุรกรรม ประธานคณะกรรมการ BCP เป็นผู้นำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุม HA ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ