ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test เครือข่ายจังหวัดชัยนาท โดยมี นพ.ประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวช และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ พญ.กนกวรรณ อภิญสถานนท์ นายแพทย์ชำนาญการด้านสูตินรีเวช เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใหม่นี้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เนื่องด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ปรับปรุงรายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเดิม (Pap Smear) เป็นการตรวจด้วยวิธี HPV DNA Test เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองแบบใหม่นี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ