ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมวิชาการ VAP & CAUTI พัฒนาแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมและประธานคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) จัดประชุมวิชาการ VAP & CAUTI เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อ โดยมี นายแพทย์ณัฐพล นุ่มอ่อน นายแพทย์ชำนาญการ ด้านอายุรกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ