ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmaceutical and Therapeutic Committee: PTC) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (Pharmaceutical and Therapeutic Committee: PTC) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมกำหนดนโยบายในการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแผนการจัดซื้อและงบประมาณของโรงพยาบาล โดยมี เภสัชกรไพรัช ไล้ทอง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นผู้นำเสนอข้อมูล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ