ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมเตรียมความพร้อม แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและแผนการรองรับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนเริ่มให้บริการ โดยมี คณะกรรมการ EOC และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ