ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณพนาวรรณ์ อินทรทิตติ บริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 15 คัน ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการภายในโรงพยาบาล ซึ่งแบ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 10 คัน แผนกล้างไตหน้าท้อง จำนวน 3 คัน และหน่วยไตเทียม จำนวน 2 คัน โดยมี แพทย์หญิงชลิตา นุ่มแสง นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาตร์โรคไต และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ