ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง “โรคต้อหิน” เนื่องในวันต้อหินโลก ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางสาวภัทรา บุญเสริม พยาบาลเวชปฏิบัติทางโรคตา หัวหน้างานหอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสด์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “โรคต้อหิน” เนื่องด้วยในวันที่ 6 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันต้อหินโลก” ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคต้อหินที่อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นตาบอดได้ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพตา และการดูแลถนอมดวงตาให้เป็นปกติให้ได้นานมากที่สุด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ