ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมส่งทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS เข้าร่วมปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และว่าที่ร้อยตรี นพ.ดนัย พิทักษ์อรรณพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในการส่งบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดชัยนาท ทีมดูแลผู้ป่วยและรถ ALS เพื่อไปร่วมปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2564 โดยมี นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำทีมผู้เดินทาง ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คน จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลหันคาและโรงพยาบาลวัดสิงห์ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยังได้กล่าวให้โอวาทและขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ และอวยพรให้ทุกคนประกอบภารกิจหน้าที่โดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และคณะผู้บริหารจังหวัดชัยนาท ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ