ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณกัมปนาท เสริมพรวิวัฒน์ บริจาคเครื่องดูดเสมหะระบบ Oil Free Pump จำนวน 1 เครื่อง ให้กับแผนกอายุรกรรม เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ตึกนิลคำแหง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายแพทย์นฤทธิ์ บุญเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม พร้อมด้วยคณะกลุ่มองค์กรแพทย์ เป็นตัวแทนรับ เป็นตัวแทนรับ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ