ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเด็กในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์ วิจักษณ์จินดา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสุฬิญัณห์ ตรีพิมพ์มงคล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท และนางสาวมนทญา มีจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ