ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำและสมาชิก ชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดประชุมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำและสมาชิกชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท โดยมี นพ.ประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวช และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ และ พญ.สุกัญญา วุฒิเดชกำจร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมฐานความรู้ 4 ฐาน ได้แก่ โภชนาการของแม่และเด็ก, กิน กอด เล่น เล่า เฝ้านอน และดูพัฒนาการ, สุขภาพฟัน, และการให้นมบุตรในท่าต่างๆ โดยทีมวิทยากรจากสหสาขาวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ