ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน เนื่องในวันไตโลกและสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ภายใต้แนวคิด “ไตวาย ไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว”

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเนื่องใน “วันไตโลก” และสัปดาห์รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ภายใต้แนวคิด “ไตวาย ไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” โดยตลอดสัปดาห์ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ทั้งในด้านการดูแลรักษาและการป้องกัน ด้านโภชนาการอาหาร การใช้ยาและสมุนไพร การบริจาคอวัยวะ และสอนการทำกายภาพบำบัด ให้กับประชาชนทั่วไปทั้งภายในโรงพยาบาลและชุนชนใน cup อำเภอเมืองชัยนาท รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และการรับบริจาคอวัยวะภายในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต และแนวทางในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไต รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตด้วยการบริจาคอวัยวะ ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ