ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม สถานพยาบาล (Healthcare Facilities Preparedness) ต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ผ่านระบบ ZOOM Webinar

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านอายุรกรรม ประธานคณะกรรมการ BCP (Business Continuity Plan) และคณะกรรมการ BCP เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล (Healthcare Facilities Preparedness) สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณจากองค์การอนามัยโลกให้แก่โรงพยาบาลระดับ A,S ที่มีแผน BCP และผ่านการซ้อมแผนแล้ว โดยเป็นการประชุมและมอบประกาศเกียรติคุณผ่านระบบ ZOOM Webinar จากโรงแรม Pullman Bangkok King Power เพื่อเชิดชูความมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพของสถานพยาบาลในประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ