ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมทีมแพทย์แผนกอายุรกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย

วันที่ 11 มีนาคม2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมประชุมทีมแพทย์แผนกอายุรกรรม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในแผนกอายุรกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ณ ห้องพักแพทย์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ