ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน CAUTI & VAP และการติดตามประเมินผล

วันที่ 12 มีนาคม2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ให้พว.พิมพรรณ เหลาทองพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)จัดประชุมวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันCAUTI&VAPและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น2อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ