ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมยกระดับคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชรนันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมอบหมายให้นายแพทย์ถาวร สายสวรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมยกระดับคุณภาพคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท และเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ณุศรีนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน รวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่ โดยทีมหมอครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ