ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (QA) เครือข่ายจังหวัดชัยนาท เตรียมความพร้อมรับการนิเทศทางการพยาบาล

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ พว.คิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (QA) เครือข่ายจังหวัดชัยนาท เพื่อแจ้งนโยบายจากผู้นิเทศทางการพยาบาล เพื่อติดตามตัวชี้วัดคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรับการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยผู้นิเทศจากกอง การพยาบาล ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 พร้อมกันนี้ยังร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานคุณภาพ โดยกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และโรงพยาบาลวชิรบารมี ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ