ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำข้าราชการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีข้าราชการจังหวัดชัยนาทในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งสิ้น 38 ราย โดยมีข้าราชการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย สายที่ 3 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 6 ราย และสายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 6 ราย โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ