ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมอบหมายให้กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวช และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ และ แพทย์หญิงสุกัญญา วุฒิเดชกำจร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม Workshop 3 Station โดยทีมวิทยากรนมแม่โรงพยาบาล เพื่อให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ