ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง “วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” เนื่องในวันวัณโรคสากล ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงชมพูนุท ขวัญโพธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ อายุรแพทย์ ร่วมจัดรายการวิทยุ“ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” เนื่องด้วยวันที่ 24 มีนาคมเป็น “วันวัณโรคสากล” เพื่อให้ประชาชนได้พึงตระหนักว่าปัญหาวัณโรคยังคงเป็นโรคติดเชื้อที่มีการระบาดอยู่ทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ และเพื่อให้เราทุกคนร่วมกันต่อต้านวัณโรคอย่างจริงจัง โดยการให้ความสำคัญกับการตรวจหาวัณโรคให้เร็วที่สุดเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที รวมทั้งให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคและลดการป่วยเป็นวัณโรคของคนอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ